top of page

Projecte 7è ART

  El Projecte 7è-ART és va iniciar al setembre de 2011 per donar resposta a una necessitat socio-educativa del municipi de St. Joan Despí vers el col·lectiu de joves adolescents nouvinguts.


 Donar resposta a la necessitat d’integració d’aquests joves adolescents requereix generar eines de cohesió social i d’interculturalitat entre la població nouvinguda i el teixit associatiu.
 

 Per a tal fi el Centre d’Esplai el Nus i l’Associació Cultural i Educativa Méliès, en convergència amb els objectius estatutaris d’ambdós es va iniciar aquest projecte amb el recolçament de l’Ajuntament de St. Joan Despí..

  Actualment s’està duent a terme aquest projecte tant amb alumnes dels Centre Educatius: Salvador Pedrol i Ferrer i Guàrdia, com també amb joves autòctons del propi municipi, amb la
intenció de que aquests últims acompanyin als primers en el seu procés d’adaptació i d’integració.

   La metodologia de treball proposada es concreta principalment en la creació de tres grups de treball, dos a les aules dels instituts
‘Salvador Pedrol’ i ‘Ferrer i Guàrdia’ amb alumnes de 1r a 4t de l’E.S.O. i, per altra banda, un grup d’adolescents i joves autòctons del municipi, que realitzaran el projecte a les instal·lacions del Centre d’Esplai El Nus.

   El projecte, més enllà de la seva consolidació, es desenvoluparà en tant que els joves participants d’ambdós edicions esdevinguin agents formadors i coordinadors d’altres projectes audiovisuals, tot generant un espai de creació artística des d’on els joves desenvolupin les seves capacitats discursives, d’autonomia i empoderament vers la societat.


 Per tant, les etapes del projecte 7è-ART són dues, ben diferenciades:
per un costat, la realització i difusió dels projectes audiovisuals
(aprenentatge) i, per altra banda, la realització de formacions per part dels participant esdevenint així agents actius (serveis).

bottom of page