top of page

Espai Familiar i Espai Nadó

QUÈ ÉS L’ESPAI FAMILIAR?

 És un servei d’atenció a les famílies amb infants d’entre 0 a 3 anys que ofereix suport a la criança i a l’educació dels fills i les filles.

 

  La seva finalitat és incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants, tot promovent els seus drets i vetllant per les seves necessitats a través d’un mitjà d’un espai de trobada a través de la intervenció de professionals experts.

  Es tracta d’un espai lúdic, educatiu, de trobada i relació, dirigit a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys i les seves famílies.


  Les sessions són dinamitzades per dues professionals de l’àmbit de l’educació infantil.

 

  És un lloc on mares i pares poden participar activament de l’espai com a referents dels infants alhora que aquests experimenten i aprenen jugant.

OBJECTIUS

  • Oferir un suport a la funció parental i legitimiltzar-la socialment.

  • Ampliar les xarxes de relacions socials.

  • Oferir un espai de joc lúdic i educatiu.

QUÈ ÉS LA LUDOTECA?

   És un espai de Joc i trobada adreçat a famílies amb infants de entre 0 a 6 anys, tot promovent el temps lliure compartit en família.

   

   La finalitat d’aquest projecte és incidir en la millora de la qualitat de la vida dels infants, promovent els seus drets, tot vetllant per a les seves necessitats a través dels espais de joc i la trobada.

OBJECTIUS

 

  • Afavorir la conciliació familiar a través del temps lliure compartit en família.

  • Promoure el creixement personal de tots els membres de la família i potenciar les relacions intergeneracionals.

  • Oferir un espai de joc lúdic i educatiu.

bottom of page